Ազգագրական ցուցասրահներ

Ազգագրական  ցուցասրահներում  ցուցադրվում  են Հրազդանի  տարածաշրջանում  գյուղատնտեսական  աշխատանքների  ժամանակ օգտագործված աշխատանքային  գործիքներ /արոր, լուծ, կամ, և  այլն/, բնակիչների  կենցաղը  ներկայացնող  և  կենցաղում  օգտագործված  արհեստագործական  արտադրանքի  նմուշներ/ փայտե կենցաղային  իրեր, ճախարակ, պարան հյուսելու հաստոց, օրորոց, մահճակալ, պահարաններ, սնդուկներ, կավե  կենցաղային իրեր` կճուճ, կարաս, կուժ, պղնձե  կենցաղային  իրեր  և  այլն /:

Տարածաշրջանի  կենցաղն  ու  սովորույթները  ներկայացվում  են  նաև  1940-1950 ական թ.թ.  արված  ազգագրական  բնույթի  լուսանկարներով:
Այս ցուցասրահներում ցուցադրվում են նաև տարածաշրջանի ազգային կոլորիտը ներկայացնող ՛՛Գորգագործի արհեստանոց՛՛, ՛՛Դարբնոց՛՛, ՛՛Ոսկերիչի արհեստանոց՛՛, ՛՛Կտորեղենի խանութ՛՛, ՛՛Պղնձագործի արհեստանոց՛՛, ՛՛Գյուղական տուն /թոնրատուն, գոմ/՛՛ և ՛՛Գյուղական մեծ տուն՛՛ մակետները՝ ներքին լուսավորվածությամբ:

           

           

           


 

Հետադարձ կապ

Հասցե` ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
ք.Հրազդան, Սպանդարյան 2
Էլ.փոստ` hrazdan-muzeum@mail.ru
Հեռ.` + 374 223 2-14-54
Կայք` www.hrazdanmuseum.am


Հրազդանի տարածաշրջանի ազգային կենցաղ (1950-ական թվականներ)